Archeologie

Archeologie

De vele bouwactiviteiten in dit deel van de Betuwe leidden tot uitgebreide mogelijkheden voor gedegen oudheidkundig bodemonderzoek. Veel archeologisch materiaal is in de loop der jaren geborgen en wordt nu bewaard in een goed toegankelijke collectie.

De werkgroep Archeologie is zeer actief en derhalve trekt een groep onderzoekers er bijna wekelijks op uit, om zaterdag ‘s middags veldonderzoek te doen.

Een selectie van de vondsten is in de loop van de jaren met zorg gerestaureerd en wordt in wisselende exposities tentoongesteld.